Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils, LV - 5410

Tālrunis: 65441056

E-pasts: detsad20@inbox.lv

Mājas lapa: www.daugavpils20pii.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar profesionālu un kvalitatīvu audzēkņa sagatavošanu pamatizglītības apguvei ar radošu, patstāvīgu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Skolas darbības virzieni: centrā bērns - aktīvs dalībnieks; agrīnā vecuma bērnu adaptācija; audzēkņu sagatavošana skolai; pedagogu darba pieredzes tālākizglītība; vecāku un pašvaldības iesaistīšana skolas dzīvē.