Brocēnu vidusskola /

11. maijā 2016. gadā

Adrese: Ezera iela 6, Brocēnu novads, LV - 3851

Tālrunis: 63865605 Fakss: 63865605

E-pasts: broceni.skola@broceni.lv

Mājas lapa: www.brocenuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter - @brocenuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Velti cerēt, ka mainīsies laiki, ja uz augšu to necels cilvēka gars " Ē. Reisters

Skolā mācās 512 audzēkņu, 51 pedagoga pavadībā. Skolas galvenā vērtība ir skolēnu, vecāku, pedagogu un sabiedrības sadarbība, kas kopīgā darbā nodrošina augstus mācību sasniegumus, aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistīšanos projektu tapšanā un īstenošanā.