Alsungas vidusskola /

06. maijā 2016. gadā

Adrese: Skolas 11, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

Tālrunis: 63351347 Fakss: 63351127

E-pasta adrese: vidusskola@alsunga.lv

Mājas lapa: www.alsungasvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas moto: "Kas pagātnī pētī, tas nākotni svētī"

Vietā, kurā atrodas Alsungas vidusskola, ir nedalāmi savijušās tautas tradīcijas ar kristīgajām tradīcijām, veidojot unikālu kultūrtelpu. Skola dibināta 1950. gadā, un šobrīd tajā mācās 140 audzēkņu 22 pedagogu vadībā.