Ādažu Brīvā Valdorfa skola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV - 2164

Tālrunis: 67904814

E-pasts: skola@abvs.lv

Mājas lapa: www.abvs.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebbok

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: Skola dod spārnus, bet jālido pašam!

Skolā mācās 323 audzēkņu, 38 pedagogu pavadībā. Brīvā Valdorfa skolā skolēni ne tikai aktīvi mācās vispārējos mācību priekšmetus, bet arī dzied, dejo, zīmē, spēlē mūzikas instrumentus, strādā ar mālu, koku, metālu; ada, tamborē un auž.