UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

27. maijā 2016. gadā

Rīgas Dabaszinību skola

Adrese: Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV 1046

Tālrunis: 67617732

E-pasts: bjcrds@riga.lv

Mājas lapa: www.rds.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

1995. gadā tika izveidots Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola" uz Rīgas Skolēnu pils Naturālistu bāzes, kas pašreiz ir vienīgais vides izglītības centrs Latvijā. RDS organizē: vides izglītības un kultūrizglītības pulciņu nodarbības, nometnes skolēnu brīvlaikos, konkursus, sniedz metodisko atbalstu vides izglītībā pedagogiem, piedāvā skolotājiem un skolēnu grupām pētnieciskas nodarbības dabaszinību laboratorijā un interaktīvajā siltumnīcā, dabas izpētes un ķīmijas laboratorijā un augu darbnīcā.

Skolas direktors:  Ilmārs Rikmanis

UNESCO ASP skolas koordinatore: Ineta Bērziņa

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Valmieras Valsts ģimnāzija

Adrese: L. Paegles iela 40, Valmiera, LV - 4201

Tālrunis: 64222518

E-pasts: vvg.kanceleja@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: www.vvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tēvu zemes mīlestību mēs ar darbiem rādīsim"

Skola atrodas ēkā, kas sākotnēji celta Valmieras skolotāju semināram, un vairākkārt mainījusi savu nosaukumu. 2004. gadā tā tika nosaukta par Valmieras Valsts ģimnāziju. Skolas godā tiek celts garīgums, radošums un attīstība, kas balstīta moderno tehnoloģiju progresā.

Skolas direktors: Artūrs Skrastiņš

UNESCO ASP skolas koordinatori: Baiba Bikše, Jolanta Šekstello, Uģis Švalbe

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Talsu Valsts Ģimnāzija

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV - 3210

Tālrunis: 63291765 Fakss: 63291765

E-pasts: talsugimnazija@latnet.lv

Mājas lapa: tvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolā mācās 240 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Talsu Valsts Ģimnāzija programmas ietvaros izvēlējusies Vides izglītību, jo šis virziens saskan ar skolas vērtībām. Skola ieguvusi Zaļo karogu Ekoprogrammā. Skolēni iesaistās vides sakopšanas un pilnveidošanas aktivitātēs. Skola strādā GLOBE un Baltijas jūras projektā, kā arī sadarbojas ar Latvijas Valsts mežiem. 

Skolas direktors: Gundars Sebris

UNESCO ASP skolas koordinatori: Ilze Kļaviņa, Ieva Sebre, Baiba Burkhardte

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Skujenes pamatskola

Adrese: Vecskujene, Amatas novads, Skujenes pagasts, LV - 4144

Tālrunis: 64125748, 29161391 Fakss: 64161969

E-pasts: skujene.skola@inbox.lv

Mājas lapa: www.vecpiebalga.lv/izglitiba/skujenes-psk

Profils sociālajos tīklos: Facebook: Skujenespamatskola

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tici, ka Tu vari! Ej un dari!"

Skujenes pamatskolā regulāri tiek rakstīti dažādi projekti, lai bērni un jaunieši patīkami pavadītu laiku un gūtu daudzveidīgu pieredzi gan skolā, gan ārpus tās. Šobrīd skola darbojas tādos starptautiskos projektos kā COMENIUS Skolu partnerība, Nordplus, e-Twinning, kuros bērni var kontaktēties un mācīties kopā ar dažādu valstu bērniem. Skola aktīvi iesaistās dažādos interešu pulciņos un vides aktivitātēs. 

Skolas direktore: Anda Lukstiņa

UNESCO ASP skolas koordinatores: Valda Miķelsone, Anda Lukstiņa, Anda Olte

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Rīga, LV - 1010

Tālrunis: 67181225

E-pasts: rv2g@riga.lv

Mājas lapa: www.rv2g.edu.lv

Profili sociālajos tīklos: Twitter: rv2gimnazija Facebook: RV2Glv Draugiem.lv: rv2g

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Otrie, un lepni par to!"

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni ir pozitīvi atvērti, mācībās labi motivēti skolēni, kuri pozitīvi ietekmē skolas vidi un skolas garu. Blakus daudzveidīgam izglītības programmu piedāvājumam, īpaši tiek akcentēta skolēnu personības attīstība: skolai ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, skolas darba organizēšanas un skolēnu sabiedriskās darbības pieredzes apgūšanā liela loma ir skolēnu klašu pašpārvaldēm un skolēnu padomei, kā arī, skolai ir sadarbības partneri Vācijā un Igaunijā.

Skolas direktors: Guntis Vasiļevskis

UNESCO ASP skolas koordinatori: Jānis Arājs, Rūta Gailīte, Ilze Jēgere

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Adrese: Purvciema iela 38, Rīga, LV - 1080

Tālrunis: 67570888; 29759488 Fakss: 67570888

E-pasts: rklasg@riga.lv

Mājas lapa: www.rkg.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolas izglītības programmu pamatā ir klasiskās izglītības tradīcijas un vērtības, kuras balstās uz Radošā Universuma koncepciju, kuras mērķis ir attīstīt katra skolēna individuālos talantus. Skola piedāvā izglītības programmu ne tikai skolēniem no Latvijas un Eiropas, bet arī no Krievijas, Gruzijas, Ķīnas un citām pasaules valstīm.

Skolas direktors: Romans Alijevs

UNESCO ASP skolas koordinatori: Dzintars Dvinskis, Nadežda Polianoviča, Irina Ivanova

LASĪT VAIRĀK
18. maijā 2016. gadā

Pļaviņu novada ģimnāzija

Adrese: Daugavpils iela 101, Pļaviņas, LV - 5120

Tālrunis: 65133844

E-pasts: skola@png.edu.lv

Mājas lapa: www.png.edu.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @PlavinuGimnazija

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē" M. K. Gandijs

Pļaviņu ģimnāzijas galveno vērtību pamatā ir cilvēks, kam pakārtoti tādi skolas darbības pamatprincipi kā humānisms, demokrātija, sadarbība, radošums, atbildība, iniciatīva, individuālie sasniegumi. Skolā ir daudzveidīgs interešu izglītības nodarbības, kas dod iespēju skolēniem pilnveidoties, attīstot savus talantus.

Skolas direktore: Rita Pole

UNESCO ASP skolas koordinatores: Ilze Seipule, Lana Ivanova, Evita Valdberga

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jelgavas Amatu vidusskola

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV - 3001

Tālrunis: 63020305 Fakss: 63026175

E-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa: www.javs.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū. 

Skolas direktore: Edīte Bišere

UNESCO ASP skolas koordinatores: Zigrīda Feldmane, Inga Kruglauža, Nadežda Lace

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu novads, LV - 4154

Tālrunis: 64107137 Fakss: 64107137

E-pasts: lilisin@apollo.lv

Mājas lapa: www.priekuli.lv/izglitiba/janmuizas-pii

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Es esmu nācis no vides, kurā es jūtos drošs un pasargāts, es vēlos dzīvot vidē, kurā ir droši un pasargāti, es vēlos saprast un pasargāt vidi, kurā es esmu"

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986. gada. Iestāde atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas palīdz bērniem radīt estētisku un drošu vidi, kura veicina bērnu fizisko un emocionālo attīstību, pārliecību par sevi un radošumu. Galvenās vērtības - daba, latviskā dzīvesziņa, iekļaujošā izglītība.

Skolas direktore: Lilita Siņicina

UNESCO ASP skolas koordinatores: Lilita Siņicina, Inese Kārkliņa, Ingrīda Zazīte

LASĪT VAIRĀK
12. maijā 2016. gadā

Grobiņas sākumskola

Adrese: Skolas iela 1, Grobiņa, LV - 3430

Tālrunis: 63491185 Fakss: 63491186

E-pasts: skola@grobinasnovads.lv

Mājas lapa: www.grobinasskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Atvērta un mūsdienīga skola, kurā kvalitatīvs mācību process mijas ar daudzpusīgu katra skolēna individuālo talantu izkopšanu un patriotisko jūtu attīstīšanu"

Skolā mācās 340 audzēkņu, 40 pedagogu pavadībā. Grobiņas sākumskola domā par harmonisku skolēnu attīstību. Audzēkņi iesaistās dažādos vides projektos, kā arī LOC kustībā Sporto visa klase, popularizējot veselīga dzīvesveida pieredzi un zaļās domāšanas iestrādnes.

Skolas direktore: Laila Urbāne

UNESCO ASP skolas koordinatores: Sarmīte Kalniņa, Laila Urbāne, Mārīte Bumbule

LASĪT VAIRĀK