Valmieras sākumskola /

29. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: L. Paegles 40a, Valmiera, LV 4201
Tālrunis – 64224237
E-pasts – vs@valmiera.edu.lv
Mājas lapa – www.vss.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība 

Devīze: Mācīties darot

Skolas pamati likti 1906. gadā, Rīgas ielā un tā tikusi būvēta kā sieviešu ģimnāzija. Vēlāk tā ne tikai mainījusi nosaukumu, bet arī vietu un 2010. gadā L.Paegles ielā atklāta jauna 21. gadsimta prasībām atbilstoša skolas ēka. Gadu vēlāk tā pārdēvēta no Valmieras ģimnāzijas par sākumskolu. Skola balstās uz holistisko koncepciju, kuras centrā tiek izvirzīts cilvēks ar viņa gribu, sajūtām un attieksmēm. Skola veiksmīgi veidojusi sadarbību ne tikai ar vietējo pašvaldību un reģiona skolām, bet arī ar skolu Zviedrijā un pamatskolu Polijā.