Talsu Valsts ģimnāzija /

29. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV 3201
Tālrunis – 63291765, 26358178
E-pasts – talsugimnazija@latnet.lv
Mājas lapa – www.tvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgstspējīgai attīstībai

Skola dibināta 1919. gadā un vairākārt tai arī mainījies nosaukums, un iedibinājušās dažādas tradīcijas, kuras vieno skolēnus, pedagogus un vecākus. Skolā tiek īstenotas 5 vispārizglītojošās programmas un paralēli tām audzēkņiem ir iespēja iesaistīties dažādās kultūrizglītības nodarbībās. Paralēli skolēnu parlamentam ģimnāzijā darbojas arī vecāku padome. Pedagogiem liels izaicinājums ir paralēli inovatīvām idejām veidot saikni starp dažādām paaudzēm, lai palīdzētu jauniešiem pārņemt morāles un kultūras vērtību mantojumu.