Sabiles vidusskola /

29. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: Ventspils iela 17a, Sabile, LV 3294
Tālrunis – 63232302
E-pasts – sabvsk@apollo.lv
Mājas lapa – www.sabvsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Sabiles vidusskola darbojas vairāk kā 60 gadus un realizē 7 izglītības programmas. Galvenie darbības virzieni - iekļaujošā izglītība, starpkultūru izglītība un skola kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstības centrs. Skola veic sadarbību ar vairākām novada, reģiona un valsts skolām ne tikai audzēkņu izglītošanā, bet arī pedagogu pieredzes apmaiņā. Sadarbība izveidojusies arī ar skolu Nīderlandē un tā īstenota skolēnu apmaiņā, speciālajā izglītībā un starpkultūru izglītība.