Riebiņu vidusskola /

28. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā
Tālrunis – 65322631
E-pasts – riebinuvsk@riebini.lv
Mājas lapa – riebinuvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Riebiņu vidusskola savu statusu ieguvusi 1975. gadā. Daudzus gadus tā izglītojusi ne tikai latviešus, bet arī krievus un ebrejus. Skola iesaistās un realizē dažādus valsts un starptautiska mēroga projektus. Kopš 1993. gada skolā darbojas folkloras kopa "Jumalāni", kura caur dziesmām un rotaļām popularizē sava novada tradīcijas.