Kuldīgas Tehnologiju un tūrisma tehnikums /

28. janvārī 2013. gadā

Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, LV 3301
Tālrunis – 63324082
E-pasts – dace_c@pcabc.lv

Mājas lapa – www.kuldigasarodvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Kuldīgas Tehnologiju un tūrisma tehnikums dibināts 1989. gadā un atrodas vēsturiskajā Baltijas skolotāju semināra ēkā. Tā piedāvā apgūt tādas jomas kā tūrisma un ēdināšanas pakalpojumi, autotransports, galdniecība, kā arī piedāvā mūžizglītības iespējas. Skola veido sadarbību ar visām novadā un reģionā esošajām vispārizglītības iestādēm, kā arī sadraudzību ar dažādām Eiropas un Krievijas profesionālajām skolām, kompetenču centriem un sociālajiem partneriem.