Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs /

28. janvārī 2013. gadā

Adrese: 1905. gada iela 10,Kuldīgas novads,LV 3301
Tālrunis – 63322717, 26467724; Fakss - 63322718
E-pasts – jauniesucentrs@kuldiga.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma Izglītība

Bērnu un jauniešu centrs piedāvā interešu izglītības programmas tādās jomās kā kultūrizglītība, sports, tehniskā jaunrade, vide, jaunatnes darbs u.c. Interešu izglītības programmā ir daudz un dažādi pasākumi, konkursi, saieti, kas guvuši atsaucību daudzās Kuldīgas novada skolās, interešu izglītības pulciņos, tādējādi veicinot kultūras mantojuma atzīšanu, cieņu un atpazīstamību sabiedrībā. Centram ir  tradīcija atzīmēt ANO un UNESCO starptautiskās dienas.