Jēkabpils pamatskola /

28. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: Rīgas ielā 200A, Jēkabpils,LV5202
Tālrunis – 65221754
E-pasts – lietvede@jekabpils-pamatskola.lv
Mājas lapa – www.jekabpils-pamatskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Būt radošam un izdomas bagātam! Mācīties ar prieku! Paust un prezentēt savu viedokli!

Skolā mācās 656 skolēni un strādā 58 pedagogi. Jēkabpils pamatskola sniedz iespējas saviem audzēkņiem piedalīties interesantos konkursos un projektos, kā arī ir atvērta dažādiem risinājumiem un inovācijām. Skolas centrā ir skolēns, viņa spēju attīstība un jau apgūtu prasmju pilnveidošana, kā arī vēlmju un iespēju līdzsvarojums.