Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde /

28. janvārī 2013. gadā

 

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV 4154
Tālrunis – 64107137, 26409473
E-pasts – lilisin@apollo.lv
Mājas lapas – www.priekuli.lv un www.izglitoties.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: «Es esmu nācis no vides, kurā es jūtos drošs un pasargāts,es vēlos dzīvot vidē, kurā ir droši un pasargāti, es vēlos saprast un pasargāt vidi, kurā es esmu.»

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986. gada. Iestāde atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā , kas palīdz bērniem radīt estētisku un drošu vidi, kura veicina bērnu fizisko un emocionālo attīstību, pārliecību par sevi un radošumu. Galvenās vērtības - daba, latviskā dzīvesziņa, iekļaujošā izglītība.