Daugavpils Vienības pamatskola /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV 4503
Tālrunis – 65420449 Fakss – 6540449
E-pasts – dvpsk@inbox.lv
Mājas lapa – www.vienibaspsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Mūsu skola- skola visiem!

Skolā mācās 420 skolēni un strādā 40 pedagoģiskie darbinieki. Nozīmīgākās vērtības skolas dzīvē: latviešu kultūras tradīciju kopšana daudzkultūru vidē; tolerance, sapratne; rūpes par katra skolēna vispusīgu attīstību; iekļaujošās skolas ideju īstenošana dzīvē; aktivitāte; draudzība; sadarbība.