Talsu Valsts ģimnāzija /

30. jūlijā 2012. gadā
www.tvg.edu.lv
www.tvg.edu.lv

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV 3201,
Tālrunis: 63291765 
Fakss – 63237895
E-pasts:  talsugimnazija@latnet.lv
Mājas lapa: www.tvg.edu.lv
Twitter:  TVg_P

Talsu Valsts ģimnāzijā mācību darbā īpaša vērība veltīta skolēnu loģiskās domāšanas attīstībai, patstāvīgā darba iemaņu izkopšanai.