Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola /

30. jūlijā 2012. gadā
www.riga.lv
www.riga.lv

Adrese: Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV - 1050
Tālrunis/ Fakss: 67227548
E-pasts: cdps@riga.lv
Mājas lapa: www.rcdp.lv

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola par galveno mērķi uzskata sniegt skolēniem iespējas paralēli mācībām vispārizglītojošos priekšmetos apgūt vairākus, Latvijā tradicionālu amatu pamatus - kokapstrāde, keramika, metālapstrāde, rokdarbi un lietišķi dekoratīvā tēlniecība. Lai modinātu skolēnos estētisku, māksliniecisku, brīvu pasaules uztveri, liela uzmanība tiek pievērsta speciālajiem mācību priekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, kompozīcijai, mākslas vēsturei, tautas mākslai.