Riebiņu vidusskola /

30. jūlijā 2012. gadā

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņos, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Tālrunis/ Fakss: 65322631
E-pasts: riebinuvsk@riebini.lv
Mājas lapa: www.riebinuvidusskola.lv

Riebiņu vidusskola ir atvērta, intelektuāli brīva, demokrātiska mācību iestāde. Savstarpējās attiecības tajā balstās uz cieņu, sadarbību, izpratni.