Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola /

30. jūlijā 2012. gadā

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads,  LV 2164
Tālrunis – 67904814 Fakss – 67904815
E-pasts – skola@abvs.lv
Mājas lapawww.abvs.lv

„Šī ir skola, kas māca mācīties. Skola, kas māca domāt. Skola, kas māca saprast, izjust un mīlēt pasauli“, tā par Ādažu Brīvo Valdorfa skolu saka paši skolēni. Starp piekritējiem un noraidītājiem allaž veidojas diskusija, bet tie, kas vēlas iepazīt valdorfpedagoģiju un tās lomu audzināšanas procesā, vienmēr ir gaidīti.