UNESCO Asociēto skolu tīkls pasaulē

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) - pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē - ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 16 pasaules valstīs. Projekta misija ir stiprināt izglītību starpkultūru saskarsmei, sadarbībai un mieram, kā tas ir izcelts ANO VIspārējā cilvēktiesību deklarācijā (1948):

"Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai, un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā." (26.pants)

Šobrīd UNESCO Asociēto skolu projekts pārtapis sadarbības tīklā, kurā darbojas apmēram 11,500 visu līmeņu izglītības iestādes no 182 pasaules valsts. Kopš ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas 2015. gadā, tīklā iesaistītās skolas stiprina zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā (4.7 mērķis).

LASĪT VAIRĀK

Jaunumi /

18. martā 2020. gadā

Noderīgi UNESCO resursi informācijai un mācīšanai attālināti

Ņemot vērā situāciju pasaulē un Covid-19 vīrusa pandēmiju, ir laiks pārdomām, kā organizēt savu darbu ārkārtas situācijā, kas mums ir patiesi svarīgs un kā tas ietekmēs izglītību šodien un nākotnē.

Turpinājumā atradīsiet:

- informāciju par aktuālo izglītībā pasaulē saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību;

- resursus mācībām attālināti;

- stratēģisko iniciatīvu - Izglītība nākotnei;

- tiešsaistes resursus kultūras mantojuma, cilvēktiesību un IAM iepazīšanai klasē.

Šajā lapā atradīsiet visu aktuālo informāciju par pandēmijas ietekmi uz izglītību visā pasaulē: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures

Šeit apkopotas vairāk nekā 50 dažādas saites uz rīkiem, mācīšanas/ mācīšanās platformām un citiem resursiem attālinātai mācīšanai: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions

LASĪT VAIRĀK
23. janvārī 2020. gadā

UNESCO skolas atzīmē Starptautisko izglītības dienu

24. janvārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā izglītības diena – vienīgā starptautiski svinamā diena, kurā izcelta izglītības nozīme cilvēces un planētas ilgtspējīgā attīstībā visplašākajā nozīmē. Šīs dienas vadmotīvs 2020. gadā ir “Izglītība cilvēkiem, planētai, labklājībai un mieram”, uzsverot, cik svarīga ir izglītības kvalitāte un pieejamība visiem, veidojot labāku, drošāku un iekļaujošāku sabiedrību. 

Arī UNESCO asociētās skolas – Brocēnu vidusskolas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un Riebiņu vidusskola – atzīmēja Starptautisko izglītības dienu. 

Rakstam pievienoto fotogrāfiju un plakātu – “Ceļš uz izglītības virsotnēm”, “Izglītība ir nākotne”, “Skola un izglītība”- autori ir Brocēnu vidusskolas 5. klases skolēni – Jēkabs, Felikss, Daniels, Filips, Arnolds, Māra, Elizabete, Edžus, Patrīcija, Emīls, Mārtiņš. Viņus atbalstīja skolotāja Daiga Barančane un Aiva Šteina.

LASĪT VAIRĀK
14. janvārī 2020. gadā

UNESCO aicina atzīmēt Starptautisko izglītības dienu - 24. janvāri

Foto © UNESCO

UNESCO asociētās skolas aicinātas atzīmēt Starptautisko izglītības dienu. 24. janvāris ir vienīgā starptautiskā diena, kas veltīta izglītībai visplašākajā nozīmē un tās nozīmei cilvēces un planētas attīstībā. Uz to norāda arī šī gada dienas motīvs “Izglītība cilvēkiem, planētai, labklājībai un mieram”.

UNESCO rosina asociētajās skolās rīkot jebkādas aktivitātes, kurās tiktu izcelts izglītības spēks pārveidot pasauli, un līdz 20. janvārim atsūtīt vienu no šiem:

1) īsu ziņu vai skolēnu viedokli/ plakātu,

2) bildi ar skolēnu veidotu mākslas darbu vai

3) dziesmas, dzejoļus u.c., ko skolēni ir sacerējuši, iedvesmojoties no šī gada vadmotīva.

Ja tas izdodas, kopā ar radošo darbu, lūdzu, atsūtiet arī skolēnu un skolotāju vārdus uz i.dalbina@unesco.lv. UNESCO šo materiālu publicēs arī savos sociālajos tīklos. Plašāk par Starptautisko izglītības dienu var uzzināt šeit.

LASĪT VAIRĀK
10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz UNESCO ASP semināru "Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”

Foto © Gunta Andersone

2019. gada 1. decembrī, Rīgā notika seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā  tika aplūkoti aktuālie izglītības izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstību, ar mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā un kā tas mainīs veidu, kā mācām, mācāmies, kā arī izglītības vidi.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēja skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

No vienas puses, apzināmies, ka nākotnes izglītība un sabiedrība aizvien vairāk būs atkarīga no tehnoloģiju attīstības: tā ietekmēs veidu, kā mēs raugāmies uz izglītības mērķi (kāds būs darba tirgus, kādas būs cilvēka vēlmes, vajadzības, kāda būs apkārtējā vide un sabiedrības vērtības jaunajā laikmetā).  No otras puses,ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas un lietot tā, lai šī nākotne ir tāda, kādu to vēlamies mēs (nevis, piemēram, lielās starptautiskās korporācijas), tātad izglītība nākotnei.

LASĪT VAIRĀK
07. oktobrī 2019. gadā

Konkursā “Mana skola mani sargā” piedalās UNESCO asociētās skolas no Daugavpils, Riebiņiem, Skujenes un Jaunsilavas

Lai veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās, kā arī  rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts tās nodrošināšanā, UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss "Mana skola mani sargā".

Konkursā piedalās arī UNESCO asociētās skolas no Latvijas - Daugavpils Vienības pamatskola, Riebiņu vidusskola, Skujenes pamatskola um Jaunsilavas pamatskola.

 

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2019. gadā

UNESCO nedēļa "Spožie prāti: sievietes zinātnē" (14.-20.oktobris)

No šī gada 14. līdz 20. oktobrim notiks UNESCO nedēļā 2019, kuras laikā mudinām izcelt Latvijas zinātnieces un zinātnieku dinastijas un viņu pētījumu devumu.

UNESCO nedēļas 2019 galvenais tematiskais pasākums būs domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”, kas notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, un būs pieejama tiešraidē.

Domapmaiņas mērķis ir parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē. Pasākuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pirmo kursu studenti, kuri ir karjeras izvēles priekšā vai arī ir uzsākuši tās veidošanu. Domapmaiņā piedalīsies četras dažādu zinātnes nozaru pētnieces, kuras savā profesionālajā ceļā zinātnē ir bijušas saistītas ar UNESCO. Aicinām domapmaiņu apmeklēt klātienē vai organizēt savā skolā, bibliotēkā, muzejā vai pašvaldībā kopēju tiešsaistes skatīšanos.

Reģistrācija Facebook, atzīmējot, ka dosieties uz pasākumu.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu: http://unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1

 

LASĪT VAIRĀK
23. septembrī 2019. gadā

Zinātnieku nakts 2019 dienas programma UNESCO asociētajām skolām

Arī šogad Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā dienas programmu Zinātnieku naktij.

Pieteikšanās jāveic, sazinoties ar saitē norādīto kontaktpersonu.

RTU Rūdolfa Cimdiņa Biomateriālu centrs piedāvā programmu e-bio-BOOM. Programmā plānots aplūkot jautājumus par darba drošību, zinānisko rezultātu drošību, kā arī meklēt atbildes uz jautājumiem, vai IT ir mākonī, vai ķīmija var simulēt IT trikus. Būs arī vairākas interesantas atrakcijas.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte piedāvā informatīvi izglītojošu lekciju «Mūsdienu elektronika: no idejas līdz realizācijai». Tajā varēs uzzināt, kā jebkurš, pat gados jauns izgudrotājs, var nonākt no sava izgudrojuma idejas līdz tirgū pieprasītam produktam.

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā spēli – kvestu «Grāmatas izlaušanās no bibliotēkas».

Plašāka informācija par darbnīcām un pieteikšanās kārtība šeit (sadaļā Dienas programma): https://www.rtu.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi/zinatnieku-nakts

LASĪT VAIRĀK
17. septembrī 2019. gadā

Izziņo Pasaules lielāko mācību stundu

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. Akcijai jau piekto gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir kopīgas nākotnes veidošana, kas aicina domāt par dabai draudzīgu rīcību un taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu, kurā ikviens bērns un pieaugušais jūtas sadzirdēts un saprasts. Dažādās stundu tēmas – no bioloģiskās daudzveidības līdz bērnu tiesībām – ļauj apjaust visu plašo 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu spektru, tajā pašā laikā akcentējot šobrīd pašu nozīmīgāko planētas izaicinājumu – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tikpat būtisks un aktuāls ir jautājums par bērnu tiesībām, kas aplūkots stundā “Rakstot bērnības nākotni” un iepazīstina ar Bērnu tiesību konvenciju, kurai šogad tiek atzīmēta 30. gadadiena,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2019. gadā

Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”

2019. gadā tiek atzīmēta 30. gadadiena kopš cilvēki trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – sadevās rokās, lai nevardarbīgā masu demonstrācijā parādītu valstu vēlmi pēc brīvības. Baltijas ceļa akcija šodien ir kā spilgts simbols idejām par valstiskumu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas spēj ietekmēt procesus kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Kā apliecinājums šīs akcijas nozīmei, kopš 2009. gada dokumentārās liecības no tās ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

LASĪT VAIRĀK