UNESCO ASP dalībnieki 2008-2011 /

30. jūlijā 2012. gadā

Talsu Valsts ģimnāzija

www.tvg.edu.lv Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV 3201,
Tālrunis: 63291765 
Fakss – 63237895
E-pasts:  talsugimnazija@latnet.lv
Mājas lapa: www.tvg.edu.lv
Twitter:  TVg_P

Talsu Valsts ģimnāzijā mācību darbā īpaša vērība veltīta skolēnu loģiskās domāšanas attīstībai, patstāvīgā darba iemaņu izkopšanai.

 

LASĪT VAIRĀK