Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde /

30. jūlijā 2012. gadā

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154
Tālrunis/Fakss – 64107137
E-pasts – lilisin@apollo.lv
Mājas lapa – www.priekuli.lv

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē  ir radīta vide un atmosfēra, kas veicina bērnu fizisku un emocionālu attīstību, pārliecību par sevi, drošības izjūtu, spējas un radošumu.