Alsungas vidusskola /

30. jūlijā 2012. gadā

Adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Tālrunis: 63351117
Fakss: 63351127 
E-pasts: vidusskola@alsunga.lv
Mājas lapa: www.alsungasvidusskola.lv

Īstenojot skolas pamatmērķi - vispārējās vidējās izglītības programmas (neklātienes) programmas realizāciju-, Alsungas vidusskola nodrošina skolēnu iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanā.