Dalībskolas /

18. jūlijā 2012. gadā

Par projektu Latvijā

UNESCO Asociēto skolu projekts ir balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbības tīklu izveidi, lai rosinātu vispusīgu ideju un pieredzes apmaiņu. Projekts veicina izglītības kvalitāti, stiprina tādas vērtības kā miers, brīvība, taisnīgums, cilvēka un cilvēces attīstība saskaņā ar jaunajiem ─ 21.gadsimta ─ izaicinājumiem izglītībai, indivīda un sabiedrības attīstībai.

Skolās, pirmkārt, tiek sekmēta izpratne par sasaisti starp vietējās kopienas aktivitātēm un nacionālo, starptautisko līmeni, lai kopīgi rastu atbildes un sarežģītajiem izglītības jautājumiem globalizācijas laikmetā. Otrkārt, skolēni tiek iepazīstināti ar Apvienoto Nāciju organizācijas sistēmu, principiem un uzdevumiem. Treškārt, dalība projektā mudina izprast starptautiskās sadarbības nozīmību dažādu ─ lokālu un globālu ─ problēmu risināšanai.

UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018

UNESCO ASP dalībnieki 2012-2015

UNESCO ASP dalībnieki 2008-2011

 

LASĪT VAIRĀK