UNESCO Asociēto skolu projekts pasaulē

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP)- pirmais skolu tīkls pasaulē- ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, kas balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbības tīklu izveidi. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 15 pasaules valstīs. Šobrīd tajā darbojas apmēram 10 000 visu līmeņu izglītības iestādes no 181 pasaules valsts.

UNESCO ASP projekta mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai  īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

LASĪT VAIRĀK

Jaunumi /

23. februārī 2018. gadā

UNESCO apkopo labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā

(c) Foto: unesco.org

UNESCO uzsver, ka viens no iekļaujošas, kvalitatīvas un pieejamas mūžizglītības priekšnoteikumiem ir atbilstošas mācību vides veidošana gan skolā, gan ārpus tās. Nolūkā apzināt labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā un IKT izmantošanā izglītībā, UNESCO-Fazheng projekts aicina izglītības iestādes dalīties ar savu labās prakses piemēru. Veiksmīgākie no tiem tiks iekļauti īpašā UNESCO publikācijā “Best Practices in Mobile Learning”, tādējādi gūstot pasaules mēroga publicitāti un atzinību. Informāciju var iesniegt līdz 16. martam.

Plašāka informācija par iniciatīvu atrodama šeit: https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals

Informācija par UNESCO Mobilās mācīšanās nedēļu, kas notiks no 26. līdz 30. martam, pieejama šeit: https://en.unesco.org/mlw/2018

LASĪT VAIRĀK
13. februārī 2018. gadā

Dzimtās valodas dienas konkurss "Vārds teātrī" Ādažos

Lai veidotu skolēnu attieksmi un atbildību par savu dzimto valodu, koptu  valodas un runas kultūru un rosinātu interesi par teātra mākslu, š.g. 20. februārī Ādažu Brīvā Valdorfa skolā norisināsies Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums - konkurss jauniešiem "Vārds teātrī". Tas pulcēs ap 50 jauniešu no visas Latvijas. Konkursa gaitā skolēnu komandas atspoguļos zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, komandas sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties. Uzdevums būs sagatavot trīs minūšu garu skeču „Vārds pārsteidz”.

Katru gadu konkursa dalībniekiem ir iespēja tikties ar kādu sabiedrībā labi zināmu personību, kas devusi ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības, mākslas attīstībā. Šī gada īpašais viesis ir Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa.

Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkurss Ādažu Brīvā Valdorfa skolā notiek jau 19. gadu un ir kļuvis par vērtīgu tradīciju. Tā laikā tiek uzsvērta dzimtās valodas nozīme kā savstarpējā saziņā, tā personības pilnveidē.

Konkursu organizē Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latviešu valodas aģentūru.

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2018. gadā

Alsungas vidusskola aicina piedalīties pasākumā "Suitu rotaļas un danči"

Lai popularizēt suitu novada nemateriālo kultūras mantojumu un sekmētu sadarbību starp UNESCO asociētajām skolām, 2018. gada 23. martā Alsungas vidusskola aicina dalībskolu 4.– 6. klašu skolēnus (3 līdz 4) no asociētajām skolām, lai iemācītos suitu rotaļas un dančus, noskaidrotu suitu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes un kārtīgi sapazītos.

Pieteikšanās elektroniski: vidusskola@alsunga.lv

Kas tad ir unikālais suitu kultūrtelpā? Ne tikai sieviešu īpatnējais dziedājums, kas veidojas, teiktajai melodijai saplūstot ar fonā vilktu ē-o skaņu, un krāšņais tērps, bet arī bagātīgās kāzu tradīcijas, dejas kokļu, dūdu un bukuraga pavadībā dažādos svētkos, sava ēdienu virtuve un valodas izloksne. Nemaz nerunājot par smalkajiem radurakstiem, kur rads rada galā, jo precības ar visapkārt suitu kultūras salai esošajiem luterāņiem ilgu laiku bija stingri noliegtas. Un, starp citu, daudz dzirdētās burdona stila apdziedāšanās dziesmas ir vien maza daļa no to kopējā apjoma. Folkloras fondos glabājas vairāk nekā 50 tūkstoši suitu tautasdziesmu.

Plašāk par Suitu kultūrtelpu lasiet šeit.

Vizuālais materiāls: Vineta Jaunzeme

 

LASĪT VAIRĀK
26. janvārī 2018. gadā

RTRIT konkursa "Erudīts" kārta veltīta UNESCO Pasaules mantojuma iepazīšanai

Viena no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma tradīcijām ir izglītojamo komandu konkurss “Erudīts” un cīņa par ceļojošo kausu.

2018. gada janvārī ar 22 komandas ar skanīgiem un radošiem nosaukumiem uzsāka sacensību maratonu (septiņas savstarpējās spēles), tajā skaitā pagājušā gada uzvarētāji komanda “Vienradži”. Konkursa dalībnieku vidū ir deviņas pirmo kursu komandas, arī otrie un trešie kursi skaita ziņā neatpaliek.
 

Šogad konkursa reglamentā ir daži jaunievedumi. Tā katrā spēlē viena kārta ir veltīta UNESCO Pasaules mantojuma objektiem. Pirmajā spēlē ar šiem jautājumiem visveiksmīgāk tika galā komanda “QWERTY”, iegūstot 7 no 10 punktiem.

LASĪT VAIRĀK
22. decembrī 2017. gadā

Aicinājums piedalīties starptautiskos bērnu un jauniešu radošo darbu konkursos

Aicinām piedalīties UNESCO Luī Fransuā Centra rīkotajā starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā bērniem un jauniešiem, kas norisinās ik gadu un ir veltīts kultūras daudzveidības veicināšanai.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2017. gadā

Kampaņa "Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!" Starptautiskajā iecietības dienā

16. novembrī Latvijā, tāpat kā daudzās pasaules valstīs, tiks atzīmēta Starptautiskā iecietības diena. Tās mērķis ir veicināt izpratni starp dažādām kultūrām un cilvēkiem.

Romi dzīvo Latvijas teritorijā no 16. gadsimta, bet sabiedrības vairākums par viņiem zina ļoti maz. Vēsturiski izveidojušies stereotipi un sociālā distancēšanās parasti ierobežo sabiedrības vēlmi tuvāk iepazīt romu kultūru, vēsturi un dzīvi. Tāpēc ir svarīgi veikt pasākumus, kas mazinātu sociālo plaisu un spriedzi starp romiem un pārējo sabiedrību, veicinātu Latvijas sabiedrības iecietību, cieņu un atvērtību.

Atzīmējot Starptautisko iecietības dienu, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvarosrīko pasākumu“Mellenes un romances”, lai labāk iepazīstinātu ar Latvijas romu kultūru.

Pasākums notiks š.g. 16. novembrī no plkst. 11.00 līdz 15.30 Sarunu istabā Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Interesentus lūdz reģistrēties līdz š.g. 15. novembrim  šeit http://ej.uz/Mellenesunromances

 

LASĪT VAIRĀK
25. oktobrī 2017. gadā

ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā

23. oktobrī  Kuldīgas Tehnikums norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Seminārā piedalījās arī UNESCO skolu pārstāvji no Daugavpils, Jaunsilavas, Cēsīm, Alsungas, Sabiles, Rundāles novada, Kuldīgas, Rīgas u.c. Latvijas vietām.   Par to, ka tūrisms un ceļošana vieno un tuvina dažādus cilvēkus, kā arī veicina pasaules kultūras un dabas mantojuma iepazīšanu un novērtēšanu, viennozīmīgi pārliecinājāmies semināra gaitā- gan iedvesmojoties no ekspertu stāstījumiem un rosīgu uzņēmēju pieredzes stāstiem no visas Latvijas, gan apmeklējot Apriķu baznīcu un muižu un atklājot tur rūpīgi glabātās kultūrvēstures bagātības. Paralēli semināram notika arī konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme, kuras ietvaros izglītības politikas veidotāji un īstenotāji diskutēja par profesionālās izglītības attīstības tendencēm Latvijā.

Fotoreportāža aplūkojama šeit

LASĪT VAIRĀK
05. oktobrī 2017. gadā

UNESCO nedēļa 2017 asociētajās skolās

Laikā no šī gada 9. līdz 15. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.  Plašāk: UNESCO Nedēļa 2017. Arī UNESCO asociētajās skolās norisinās daudzveidīgi pasākumi kulinārā mantojuma izzināšanai un baudīšanai.

Nedēļu ieskandināja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, 26. septembrī organizējot  "Meistara dienu", kuras galvenā tēma bija "Latgales reģiona kulinārais mantojums". Pasākuma reportāžu var aplūkot šeit.  Savukārt  10. oktobrī notiks pasākums "Kultūras mantojums lietojumā", kurā Erasmus+ mobilitātes dalībnieki no Ungārijas, Francijas, Zviedrijas, Itālijas gatavos savus tradicionālos ēdienus Haralda Sauša pavadībā. No12:30 līdz 13:30 norisināsies ēdienu prezentācijas un degustācijas. Plašāk lasiet šeit.

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā 2017

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Plašāk sadaļā PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Pedagogus un audzēkņus aicina uz semināru par digitālajiem resursiem Latvijas mantojuma izzināšanā 18./19.septemrbī LNB

Lai rosinātu izzināt vietējo kultūras mantojumu un izprast tā nozīmību, Latvijā norisināsmantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Akcija ir Latvijas iniciatīva globālās UNESCO kampaņas #Unite4Heritage atbalstam.

Skolēni aicināti radīt kolāžas

Akcijas mērķis ir mudināt skolas vecuma bērnus un jauniešus iepazīt kultūras mantojuma vērtības un rosināt viņus pastāstīt par tām saistošā veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Akcijas uzdevums ir uzņemt vismaz divas fotogrāfijas. Vienā fotogrāfijā jābūt redzamam kultūras mantojumam – vietai, piemineklim, tradīcijai vai ar to saistītam priekšmetam. Otrā fotogrāfijā pilnībā vai daļēji jābūt attēlotam tās autoram. Izmantojot pieejamos tehnoloģiju rīkus, no uzņemtajām fotogrāfijām jāizveido kolāža, kurā fotogrāfijas veido savstarpēji vienotu kompozīciju.Kolažai jāpievieno arī mantojuma stāsts, skaidrojot, kāpēc attiecīgais mantojums dalībniekam ir īpašs, tuvs, nozīmīgs. Labākie akcijai iesniegtie darbi tiks iekļauti ceļojošajā izstādē, kā arī īpašā 2018. gada kalendārā. Vairāk informācijas par akciju, tās uzdevumu un visbiežāk uzdotajiem jautājumiem atrodama vietnē: www.darini.lv.

LASĪT VAIRĀK